Ábyrgðaraðili: AZ Medica, kt. 630792-2079, Skemmuvegi 6, 200 Kópavogi.

Símanúmer: 564-5055

Netfang: medica@medica.is

AZ Medica safnar framgreindum upplýsingum til þess að hægt sé að afgreiða pöntun þína og til þess að standa við skuldbindingar sínar gagnvart þér. Vinsamlegast athugaðu að upplýsingarnar teljast til viðkvæmra persónuupplýsinga í skilningi laga um persónuvernd og vinnslu persónuupplýsinga nr. 90/2018 („persónuverndarlög“). Fyrirtækið vinnur með þær á grundvelli samþykkis þíns.

AZ Medica miðlar persónuupplýsingum til þriðju aðila sem ráðnir eru af fyrirtækinu til að vinna fyrirfram ákveðna vinnu, til dæmis til þjónustuveitenda sem sjá um að geyma gögn. Fyrirtækið nýtir eingöngu þjónustu slíks aðila ef hann getur sýnt fram á að hann gæti fyllsta öryggis við meðferð upplýsinganna. Auk þess gerir AZ Medica vinnslusamning sem skuldbindur hann til að fylgja fyrirmælum fyrirtækisins og er honum óheimilt að nota þær í öðrum tilgangi.

AZ Medica gæti einnig miðlað persónuupplýsingum til þriðja aðila sem ekki er bundinn fyrirmælum fyrirtækisins um meðferð þeirra, til dæmis til Sjúkratrygginga Íslands svo þú getir nýtt rétt þinn samkvæmt almannatryggingalöggjöf. Einnig má nefna birgja fyrirtækisins en nauðsynlegt getur verið að deila upplýsingum með þeim ef vara virkar ekki með tilskildum hætti. Lagaskylda hvílir á birgjum að rannsaka slíkt tilvik.

AZ Medica geymir einungis persónuupplýsingar í þann tíma sem nauðsynlegt er fyrir fyrirtækið að hafa þær undir höndum. Bókhaldsgögn eru varðveitt í sjö ár.

Einstaklingar njóta ákveðinna réttinda samkvæmt persónuverndarlögum, svo sem til að afturkalla samþykki sitt, réttar til aðgangs að gögnum, réttar til að fá rangar eða villandi persónuupplýsingar leiðréttar, réttar til að persónuupplýsingum verði eytt, réttar til að hindra að unnið verði með persónuupplýsingar, réttar til að flytja eigin gögn og réttar til að leggja fram kvörtun hjá eftirlitsaðila, þ.e. Persónuvernd (www.personuvernd.is). Hafa ber þó í huga að réttindi einstaklinga eru ekki alltaf fortakslaus og kunna að vera háð ýmsum skilyrðum.

Hafir þú frekari spurningar um hvernig fyrirtækið meðhöndlar þínar persónuupplýsingar getur þú beint fyrirspurnum á personuvernd@medica.is.